O Firmě

Stavební firma Z & D stavební společnost, spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou rekonstrukce a výstavba pozemních staveb formou vyššího dodavatelství, ale díky zkušenému týmu techniků je firma schopná kvalitně provádět
i výstavbu inženýrských sítí, dopravní stavby apod. Za dobu své existence si firma vytvořila široký okruh osvědčených subdodavatelů a vlastních pracovníků prakticky ve všech stavebních profesích, takže dnes je schopná v maximální míře respektovat požadavky investora na použití různých technologií a materiálů.